Aktualności

2020-10-14

Wsparcie w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje, w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Tutaj można pobrać treść ogłoszenia: >>OGŁOSZENIE KONSORCJUM<<

2018-11-21

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na system komputerowy do zarządzania systemem wagowym E2R oraz monitorowania parametrów temperaturowych w magazynach chłodniczych. Termin na złożenie oferty upływa z dniem 2018-12-05.

Tutaj można pobrać formularz ofertowy: >>FORMULARZ OFERTOWY<<

2018-09-06

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wagi przemysłowe i system wagowy do kontroli wydajności produkcji. Termin na złożenie oferty upływa z dniem 2018-09-20.

Tutaj można pobrać formularz ofertowy: >>FORMULARZ OFERTOWY<<

2012-10-08

Uprzejmie informujemy, że 8 października 2012 roku Przetwórstwo Rybne MARKO nabyło certyfikat MSC.

Jest to certyfikat zrównoważonego rybołówstwa świadczący o pochodzeniu ryb z połowów prowadzonych w sposób przyjazny środowisku.

Więcej informacji można znaleźć na: www.msc.org

Przetwórstwo Rybne MARKO Adam Laskowski | Rusinowo 5 | 76-113 Postomino | Poland
Telefon +48 59 8109863 | Fax +48 59 8108123 | www.markofish.pl | biuro@markofish.pl